Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) rögzíti az EVsOLUTION Kft. weboldalá(i)n (így jelenleg: www.wallbox.hu, www.evsolution.hu, www.eautotoltokabel.hu, www.besen.hu) elérhető online szolgáltatások, termékértékesítések és az EVsOLUTION Kft. által nyújtott egyéb szolgáltatások (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit. Jelen ÁSZF rögzíti azokat a feltételeket, amelyeket a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg, ugyanakkor mégis a közöttük létrejött szerződés, tehát a jogviszony részévé válnak.

Az egyes termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókat és ismertetőket az egyes termékek adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett termékkínálat (illetve a különböző online felületeken bemutatott termékek) – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra is kiterjed.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: EVsOLUTION Kft.
A szolgáltató székhelye: 2500 Esztergom Babits Mihály utca 10.
Adószáma: 27929405-2-11
Telefonszáma: + 36 30 096 9999
A szerződés nyelve: magyar

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@evsolution.hu

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint – fogyasztónak minősülő vevő esetén – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat annak a Szolgáltató weboldalain való közzététele napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Jelen szabályzat hatálybalépésétől fogva a korábbi, ezt megelőző általános szerződési feltételeket tartalmazó szabályzat hatályát veszíti. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben vásárol a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalról, vagy a weboldalon található telefonszámon/emailcímen keresztül ad le megrendelést – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruházról vásárolni, ezen feltételek nélkül Szolgáltató szerződéses jogviszonyt nem kíván létesíteni a Felhasználókkal, tehát ezen általános szerződési feltételek a létrejövő jogviszonyok esszenciális tartalmi elemeit tartalmazzák.

Amennyiben Felhasználó és Szolgáltató között vállalkozási szerződés jön létre, úgy Felhasználó feltétel nélkül elfogadja jelen szerződési feltételeket, és vállalja azok maradéktalan megtartását.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ

Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával, vagy bármely rendelés leadásával, illetve ajánlat elfogadásával egyúttal kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A megjelenített termékek online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendőek, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költséget Szolgáltató nem számít fel.

Megvásárolható termék kategóriák:

– Otthoni töltőkábelek
– Utcai gyorstöltőkábelek
– Fali töltők
– Villámtöltők
– Töltőoszlopok
– Használt termékek
– Hordozható töltőállomás
– Kiegészítők
– Elektromos biciklik
– Töltőtelepítési csomagok
– Töltőtelepítéshez szükséges villanyszerelési termékek

Igénybe vehető szolgáltatások:

– Otthoni töltőkábelek telepítése
– Utcai gyorstöltőkábelek telepítése
– Fali töltők telepítése
– Villámtöltők telepítése
– Töltőoszlopok telepítése
– Használt termékek telepítése
– Hordozható töltőállomás telepítése
– Kiegészítők telepítése
– Elektromos biciklik
– Töltőtelepítési csomagok
– Töltőtelepítés villanyszerelés

Termékek rendeltetésszerű telepítése és használata:

Termékeink rendeltetésszerű használatához minden esetben onlilne elérhető használati utasítást biztosítunk. A használati utasítások elérhetőek weboldalainkon, a termékek leírásában.

Csak szakképzett villanyszerelő szerelheti fel a töltőt (konnektoros/ipari csatlakozós töltő esetén is szakképzett villanyszerelőnek kell ellenőriznie a konnektort/aljzatot!).
Az elektromos autó fali töltő telepítését kizárólag szakképzett villanyszerelő szakemberrel végeztethető el. A helytelenül felszerelt töltők nem csak a készülék működését veszélyeztethetik, hanem súlyos baleseteket is okozhatnak, például tűzveszélyt. Amennyiben a töltőt nem szakember szereli fel/telepíti, úgy az a garancia érvénytelenségét vonhatja maga után, továbbá baleset esetén a forgalmazót felelősségre vonni nem lehet.

Biztonsági előírások betartása:
A fali töltő telepítésénél szigorúan be kell tartani a helyi elektromos biztonsági előírásokat és szabványokat. Az elektromos autó töltése során az áramköröknek megfelelően be kell lenniük szerelve annak érdekében, hogy a készülék hibátlanul működjön, és ne veszélyeztesse a használókat vagy a környezetet. Szabvány szerint töltőnként külön-külön telepítendő kismegszakító és fi-relé is.

Az alábbi kábel keresztmetszetek betartása telepítéskor kötelező!
22kW fali töltő esetén: minimum 5×10 mm2-es kábel
11kW fali töltő esetén: minimum 5×6 mm2-os kábel
7,4kW töltő esetén: minimum 3×6 mm2 vagy 3×10 mm2-es kábel
3,7kW töltő (max. 16A konnektoros töltőkábel) esetén: minimum 3×2,5 mm2

FONTOS: a hálózati aljzatos/konnektoros töltők esetében a 10A feletti töltés nem ajánlott, mert szélsőséges esetben olvadáshoz vagy akár tűzhöz is vezethet. Használat előtt minden esetben szakember vizsgálja meg hogy a töltéshez használt hálózati aljzat, illetve az ahhoz vezető réz/alumínium vezeték alkalmas-e az elektromos autó töltésére!

Tűzvédelem:
Az elektromos autó fali töltők hőt termelhetnek, és túlterhelés esetén tűzveszélyt okozhatnak. A töltőt telepítő szakembernek meg kell győződnie arról, hogy a töltőt olyan helyen állítja fel, ahol nincs kitéve gyúlékony anyagoknak, és ahol a tűzvédelmi rendszerek megfelelően működnek. Amennyiben a használat során gyanús szagot vagy zajt észlel a töltőnél, azonnal szüntesse meg a töltést és vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

Túlfeszültségvédelem:
Az elektromos autó fali töltők beépített túlfeszültségvédelmi eszközökkel rendelkeznek, de ez a védelem túlfeszültség esetén csak a töltőt védi meg, az autó épségéért felelősséget nem vállalunk. Mindenképpen érdemes szakképzett villanyszerelővel konzultálni arról, hogy milyen túlfeszültségvédelmet érdemes telepíteni. A túlfeszültségvédelem megfelelő működése hozzájárul a töltő és az elektromos autó hosszú távú biztonságos használatához. Habár a túlfeszültségvédelem szabvány szerint nem kötelező, mi mindenképpen ajánljuk minimum az alábbi eszköz beszerelését:

Tracon AC típusú túlfeszültséglevezető,
T2+T3, egybeépített

Az elektromos autó fali töltő használatával kapcsolatos felelősségünk a helyes telepítés és a biztonsági előírások betartása esetén érvényesül.

Az elektromos autó töltő telepítését követően, ha a terméket bármely okból cserélni kell (ideértve az utólagos meghibásodást, ha más termék érkezett, mint amit a Felhasználó rendelt, ha fogyasztóként utólag a Felhasználó eláll a vásárlástól), úgy a kicserélt termék telepítésével járó költségeket Felhasználó köteles viselni.

Árazás, kedvezmények:

Áraink publikusak, weboldalunkon megtekinthetők. Egyértelmű elírás esetén Szolgáltató korrekcióhoz folyamodhat, az ár egyoldalú megváltoztatásának jogát, illetve a megváltoztatott ár kifizetéséig a termék átadásának, illetve telepítésének megtagadásához való jogát Szolgáltató fenntartja ilyen esetekben.

Szolgáltató a webáruházban részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Akció kiírásáról, mértékéről, visszavonásáról és annak feltételeiről Szolgáltató egyoldalúan, indokolás nélkül jogosult rendelkezni.

RENDELÉS MENETE

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba, vagy regisztráció nélkül vizsgálja át a termékeket.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Webshopunkban van lehetőség bankkártyával fizetni, továbbá lehet előre is fizetni banki utalással számla vagy díjbekérő alapján.

Halasztott fizetéssel történő átutalással csak a keretmegállapodás kölcsönös aláírása után lehetséges a számlát kiegyenlíteni.

Házhoz szállítással, utánvétel fizetés esetén az áru átvételekor készpénzben, illetve bankkártyával fizeti a Felhasználó a szállítást végző cég képviselőjének.

Szállítási költség:

Futárszolgálattal és Postával utánvétes szállítást vállal Szolgáltató az ország egész területére. A szállításért a szolgáltató nem számól fel extra költséget 20.000,- Ft feletti megrendelés esetén. A készleten lévő termékeket Budapesten területén belül legfeljebb 10 munkanapon belül kézbesítjük. Amennyiben a kiszállítás a Szolgáltatón kívüli okból meghaladja a fent megadott időtartamot, úgy Szolgáltató a késedelmes teljesítésért nem tartozik felelősséggel, kártérítést nem köteles fizetni.

Ha az átvétel bármi okból meghiúsul, a szállító a következő munkanapon újra megkísérli az átadást.

Csomagküldési díjak és feltételek:

Az online rendelést a személyes átvételi pontunkon személyesen is át lehet venni.
A csomagot kézbesítéskor a postás vagy futár előtt Vevő köteles megvizsgálni, és ha sérült, ha hibás, ha más termék érkezett, vagy ha bármi okból az nem megfelelő számára, úgy postás vagy a futár által aláírt jegyzőkönyvet felvetetni. Ilyen esetben Vevő a csomag átvételét köteles megtagadni.

További szállítási információk:

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet (amennyiben jár a termékhez) elektronikusan kapja meg a Felhasználó, vagy azt a csomag tartalmazza. Felhasználó a megrendeléssel akként nyilatkozik, hogy e-számlát befogadni képest. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés, vagy hibás termék, vagy más fajta termék kézbesítése esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-20 óra közötti időszakban.

Az adatok megadását, valamint az ÁSZF elfogadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A kosár törlése gombbal pedig kitörölheti az eddig megvásárolni szánt termékeket a kosárból.

Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap rendeléséről. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb következő munkanaptól számított 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, úgy a megrendelés az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja.

Általános teljesítési határidő, a raktáron lévő termékek esetén Budapesten belül 48 óra, míg egyéb magyarországi település esetén 78 óra, a raktáron nem lévő termékek esetén kérésre tájékoztatást adunk a teljesítés idejéről.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb tíz napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló egyéb okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó (amennyiben fogyasztónak minősül) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Fogyasztónak nem minősülő vevő, így tipikusan a gazdasági társaságok esetén az indokolás nélküli elállás joga nem áll fenn.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási nyilatkozatot elegendő 14 napon belül elküldeni.
A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató (vállalkozás) nem vállalja e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. (pl. raktáron nem tartott, egyedi megrendelés alapján beszerzett termékek.)

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. (pl. alkatrész lábak meghajlítása, méretre vágása, vagy forrasztás útján beépítésre kerülő termékek.)

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, melyből az esetlegesen a Felhasználó által okozott kár összegét jogosult levonni.

A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. A Szolgáltató követelheti a termék jellegnek és tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó (fogyasztó) élni kíván elállási jogával, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát megteheti Szolgáltató weboldalán feltüntetett elérhetőségeinek valamelyikén írásban (postai úton, vagy emailben, akár a mellékelt nyilatkozat minta segítségével), postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítéséért a Felhasználót felelősséggel tartozik! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Felhasználó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32011L0083

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

Felhasználó a webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Szolgáltató által értékesített eszközök tekintetében a kárveszély Felhasználóra száll át az eszközök Szolgáltatótól történő átvételének pillanatában, így az átvételtől kezdődően az eszközök meghibásodása esetén Felhasználó helytállni nem köteles a hibákért.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Ptk. 6:136. § (2) bekezdése szerint a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítést követően Felhasználó igazolni köteles, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta, illetve Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a gyártóval szemben.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webáruházat üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles fogyasztónak minősülő vevő Felhasználó esetén.

A jótállási kötelezettség a vállalkozást 10.000.-Ft eladási ár felett, kizárólag a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt új, tartós fogyasztási cikkekre kiterjedően terheli.

A jótállás időtartama a vonatkozó korm. rendeletben meghatározottakkal azonos időszak. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Szolgáltató kizárólag olyan termék(ek) esetén vállal jótállást, melyeket Szolgáltató telepített és tart karban, így kifejezetten kizárja felelősségét arra az esetre, ha a termék(ek)en harmadik személy telepítési, karbantartási vagy bármely egyéb munkát, javítást vagy beállítást eszközöl(t).

Felhasználó felelőssége az értékesített termék(ek) állapotának ellenőrzése, mely kiterjed többek között arra is, hogy a termék nem sérülten érkezett-e.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék átadását követően lépett fel, így többek között, ha a hibát

‣ szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Vállalkozó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
‣ rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
‣ elemi kár, természeti csapás

okozta.

Szolgáltató a nem általa, vagy saját megbízottja által telepített és üzembehelyezett termékek esetén a jótállást kizárja, illetve kizárólag abban az esetben vállalja, ha a készüléket igazolhatóan képzett villanyszerelő szakember telepíti az üzembehelyezési és használati-kezelési útmutatónak, valamint a szakmai előírásoknak mindenben megfelelően, és erről számlát is ad, vagy nyilatkozik arról, hogy a készüléket ő telepítette.

Felhasználó felelőssége az értékesített termék(ek) állapotának ellenőrzése, mely kiterjed többek között arra is, hogy a termék nem sérülten érkezett-e. Ha a terméken bármilyen sérülés található, az a Szolgáltató általi telepítésnél kerül rá, úgy ennek tényét Felhasználó azonnal, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül, írásban jelezni köteles, melynek hiányában Szolgáltató jótállási kötelezettséggel nem tartozik.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

Amennyiben a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Szolgáltató érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget ugyanakkor köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre éppen a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jótállás nem érinti a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, jótállási illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel / jelen szerződéssel érvényesíthető. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A SZAVATOSSÁGI, VAGY JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A Szolgáltató a minőségi kifogás fogyasztónak minősülő Felhasználó általi bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
Szolgáltató fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Az esetleges késedelmes teljesítésért fogyasztó kártérítési igénnyel nem élhet.

Szavatossági, vagy jótállási igény teljes körű felülvizsgálatára abban az estben van a Szolgáltatónak lehetősége, ha a Felhasználó (fogyasztó) azon berendezést is rendelkezésre bocsátja, amelybe az igény tárgyát képező, webáruházunkban vásárolt alkatrész beépítésre került.

A jótállás érvényesítéséhez az alábbi címre szükséges visszaküldeni a terméket: 1113 Budapest, Karolina út 17/A.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért fogyasztó felé teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

PANASZKEZELÉS RENDJE

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
Név: Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

SZAKTANÁCSADÁS

Szakembereink webshopunkban elektronikus levélben vagy telefonon is műszaki tanácsadással szolgálnak a nálunk vásárolt termékekkel kapcsolatban.

SZERZŐI JOGOK

Miután az www.wallbox.hu, www.evsolution.hu, www.eautotoltokabel.hu, www.besen.hu, mint weboldalak szerzői jogi műnek minősül, tilos az www.wallbox.hu, www.evsolution.hu, www.eautotoltokabel.hu, www.besen.hu weboldal(ak)on megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az www.wallbox.hu, www.evsolution.hu, www.eautotoltokabel.hu, www.besen.hu weboldal(ak)ról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos az www.wallbox.hu, www.evsolution.hu, www.eautotoltokabel.hu, www.besen.hu weboldal(ak) tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az www.wallbox.hu, www.evsolution.hu, www.eautotoltokabel.hu, www.besen.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A www.wallbox.hu, www.evsolution.hu, www.eautotoltokabel.hu, www.besen.hu név szerzői jogi védelmet élvez(nek), felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Budapest, 2024.02.15